index kurumsal sertifikalar aquakristalb sikcasorulansorular referanslar siparis iletisim

 

 

 

Aquakristalb havuzumda nasıl uzun süre kalıyor ?
Aquakristalb klor ve benzeri dezenfektanlar gibi uçucu değildir sadece bakterilerle savaşırken ve anormal bir su kaybı varsa ( günlük %0.3 den fazla ) konsantrasyon azalır ,bu nedenle uzun ömürlüdür.


Aquakristalb nin yanında başka bir kimyasal kullanmam gerekiyor mu ?
Aquakristlb havuz suyunuz için gerekli tüm dezenfeksiyonu tek başına sağlar yanında sadece pH düzenleyici kullanılır . Havuz ve yüzücüler için ideal pH değeri 6,8-7,2 ppm aralığıdır .Aquakristalb ,diğer dezenfektanların aksine performans olarak pH değerindeki dalgalanmalardan etkilenmez


Aquakrsitalb'yi hangi sıklıkla kullanmalıyım ?
Aquakristalb havuzunuzda uzun süre stabil dezenfeksiyon sağlamak için geliştirilmiş ilk ve tek sağlıklı dezenfeksiyon yöntemidir. Aquakrsitalb nin etki süresi havuz tesisatının uluslar arası normlara uygun olmasına,havuzun kullanım yoğunluğu ve iklim koşullarına bağlıdır . Ürün ömrünün, çok yoğun kullanılan otel ve havuz işletmelerinde dahi 4 haftanın altına düşmediği gözlemlenmiştir, bunun yanında 14 hafta süreyle etkisini koruyan bireysel havuzlarda gözlemlenmiştir. Aquakristalb kendi test kitiyle yapılan ölçümlere bağlı olarak istenirse ürünün bitmesi gözlemlenip yeni uygulama yapılabilir yada 15 günlük periyotlarda yapılan ölçümlerde ürünün eksilen miktarı tamamlanabilir .


Aquakristalb her türlü havuzda ve her kullanım yoğunluğunda tek başına yeterli olurmu ?
Tüm dünyada havuzlar inşaa edilirken , 4 saatte tüm havuz suyunun filtrasyon sisteminden geçeceği ve yüzme havuzlarının kullanım yoğunluğunun maximum 7000 Lt /yüzücü olacağı öngörülerek inşaa edilirler.
Bu standartların dışında inşaa edilen veya kullanılan yüzme havuzlarında hangi dezenfeksiyon sistemi kullanılırsa kullanılsın havuzun kirlenme hızı, filtre etme hızından daha yüksek olacağı için havuz suyunda katı pislik birikmesi , dolayısıyla bulanıklık oluşacaktır. Böyle bir durumda havuza oksitleyici bir malzeme uygulanır ve bulanıklığa sebebiyet veren katı pislikler ,gözle görülemeyecek hale kadar parçalanması sağlanarak bulanıklık giderilmiş olur. Havuz bulanıklığı yok edilmiş olsa bile bu katı pisliklerin filitre edilmeden havuzdan uzaklaştırılması söz konusu değildir .
Örneğin klorla dezenfeksiyon yapılan 300 tonluk bir havuzu hafta içi 20 kişi kullanırken 3 kg klor yeterli gelirken , hafta sonu kullanım yoğunluğu 80 kişiye çıktığında klor tüketimi 10 kg'a yükselmektedir .Bunun tek nedeni yetersiz filtirasyon ve anormal kullanım yoğunluğudur .Bu tür yanlış kullanım veya eksik tesisat olan havuzlarda Aquakristalb kullanılırken mutlaka okside edici bir malzeme kullanılır .Yukarda örneklendirdiğimiz havuzda Aquakristalb kullanılması durumunda hafta içi 7000Lt /yüzücü barajı aşılmadığı için Aquakristalb dezenfeksiyon görevini tek başına tamamlarken hafta sonu oluşacak yoğunluk için normal kullanım oranının %10 u kadar oksitleyici bir kimyasal kullanımı gerekmektedir . Örnekteki gibi bir havuz için sadece hafta sonu günlük 1 Kg klor takviysei gerekmektedir


Aquakristalb Kış bakım ürün olarakta kullanılabilirmi ?
Evet , Aquakristalb uzun süreli dezenfeksiyon sağladığı için sezon dışında kalan tüm süreyi (6-7 ay ) tek uygulamayla tamamlayabilir. Böylelikle koku ve görsel kirliliğe maruz kalmadan havuzunuzu yaz sezonuna hazır tutar , size keyfini sürmek kalır .


Aquakrsitalb ye nasıl güvenebilirim ?
Aquakristalb T.C Sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ,onaylanmış , Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine uygun (Bu Yönetmeliğin amacı; biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri olmadığını değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.),serbest dolaşım hakkı kazanmış, çeşitli ülkelerce talep gören benzersiz havuz suyu dezenfektanıdır