index kurumsal sertifikalar aquakristalb sikcasorulansorular referanslar siparis iletisim

 

 

 

 

 

TUZ ELEKTROLİZ SİSTEMİ İLE HAVUZ SUYUNUN DEZENFEKSİYONU
Tuz elektroliz sisteminin Tuz klorinatörü,Tuzlu su klorlayıcısı gibi çok değişik isimlendirmeleri de vardır fakat sonuçta hepsi aynı sistemi anlatırlar.Tuzlu su klorlayıcısı yüzme havuzu dezenfeksiyonu için gerekli olan hipoklorid asidin tuz elektroliz yöntemiyle havuzda meydana gelmesini temin eder.Yani gerekli olan ,havuz makine dairesine tuz elektroliz cihazı takıp havuz suyuna yeterli miktarda kaya tuzu atmaktır. Elektroliz sonucunda tuz klora (sodyum hipoklorid) dönüşerek havuz suyunu dezenfekte edecektir.
Zararları
1. Sonuçta klor ürettiği ve klorla dezenfekte sağladığı için klorun bütün zararları bu sistemde de mevcuttur.
2. Metal aksamı çürütme etkisi vardır.
3. İlk kurulum maliyeti vardır. Ancak diğer otomatik klorlama sistemlerinden daha pahalı değildir.
3-) OKSİJEN : HİDROJEN PEROKSİT PERSÜLFAT SİSTEMLERİ;
Soluduğumuz havanın içerdiği gibi bir oksijen ( O2 molekülü ) değildir
Oksijen metodu kavramı biraz aldatıcıdır. Çünkü burada, diğer dezenfeksiyon metodları gibi , suya bir kimyasal verilmektedir ,ancak bu sadece oksijen değildir .Oksijen bir depolama etkisiyle sadece indirgeyici olmaktadır .Bu sebeple bu yöntem genel kullanımlı havuzlar için geçerli değildir .
Hidrojen peroksit , tekstil sanayiinde kuvvetli ağartıcı olarak kullanılan tehlikeli bir kimyasaldır.
4-) OZON SİSTEMİ ;
Gerçek manada uygulanan bir ozonlama sitemi çok maliyetlidir . Düşük mailiyetlerle kurulan ozon sistemleri ya hiç ozon üretmez yada çok az miktarda ozon üretebilir.
Ozon ; zehirli, korozif , tehlikeli ve aşındırıcı bir gazdır.
Anlık dezenfeksiyon sağlar ,havuzda bekleyen suda, stabil bir dezenfektan olmadığı sürece, su bakteri üretmeye devam eder .
5-) UV SİSTEMİ ;
Uv ışını sadece ışınların ulaştığı yerde etkindir. Havuz içinde etkili değildir. Anlık dezenfeksiyon sağlar havuzda bekleyen suda, stabil bir dezenfektan olmadığı sürece, su bakteri üretmeye devam eder
6-) BAKIR & GÜMÜŞ İYONİZASYONU SİSTEMİ ;
Havuzda ağır metal kirliliğine sebeb olur .
Ağır metal iyonları , insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. ( Böbrek ,karaciğer ve dalak gibi iç organlara büyük zararlar verir)
Süs havuzları dışında kullanımı sağlık açısından kesinlikle uygun değildir .
İyonizasyon sonucu havuzunuzda gümüş ve bakır iyonları birikimine neden olur ve havuz tesisatının bozulmasına sebebiyet verir. Yapılan klinik çalışmalar bu ağır metallerin insan beyninde birikerek hafıza merkezine zarar verdiğini göstermiştir.